Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium
Véletlen képek a galériából
MENÜ

Főoldal

Az intézmény bemutatása

Aktuális - Események - Képek

Képzési rendszerünk

Beiskolázás

Diákönkormányzat

Kulturális élet  

Iskolánk adatai, elérhetőség

Szolnoki Tankerületi KözpontELÉRHETŐSÉG


E-NAPLÓ


Elektronikus ügyintézés


Euroexam VizsgaközpontADÓ 1% (SZJA) felajánlása
Kérjük, hogy ajánlja fel sze-
mélyi jövedelemadója 1%.át a

Hajnóczy József Gimnázium
és Szakközépiskola
Diákjaiért Alapítvány
számára.
Az alapítvány adószáma:
18824106-1-16Balesetmegelőzés
Szolnok megye


IN MEMORIAM CHIOVINI MÁRTA

Mély megrendüléssel fogadtuk a szomorú hírt, hogy szeretett és nagyrabecsült kolléganőnk, Chiovini Márta 2021. szeptember 14-én hosszú és fájdalmas betegség után életének 67. évében elhunyt.
A tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium 2017-ben nyugállományba vonult pedagógusa 1954. február 3-án született Budapesten. Magyar nyelv és irodalom - ének-zene szakon szerzett főiskolai, majd 2003-ban magyar-nyelv és irodalom szakon egyetemi diplomát.
1977-ben a karcagi Györffy István Általános Iskolában helyezkedett el. Két év múlva kezdte meg a munkát iskolánkban, akkori nevén a Hajnóczy József Gimnázium és Óvónői Szakközépiskolában, ahol nyugállományba vonulásáig dolgozott.
A szaktárgyaiban kiváló adottságokkal és felkészültséggel rendelkező pedagógus hivatásának gyakorlásához határtalan lelkesedés, szorgalom, példamutató emberi magatartás párosult. Oktató-nevelő munkáját mindvégig az igényesség jellemezte, érezhetően és eredményesen törekedett arra, hogy tanítványai megértsék, átéljék a zenei és irodalmi alkotásokat, jelentsen számukra élményt a befogadás, a tolmácsolás és az előadás. Pályáján nagyon sokat tett az irodalom, az ének-zene, a művészet megszerettetéséért. Kiemelkedően gondozta a tehetségeket, magasra emelte az iskola kulturális életének színvonalát, sikeresen kapcsolta be azt Tiszaföldvár város közéletének színterébe. Tanítványainak megyei és országos versenyeredményei figyelemre méltóak. Munkássága során a gyermekek harmonikus személyiségformálásában, a tehetséges tanulók segítésében elkötelezetten, kiemelkedő eredményességgel, odaadással tevékenykedett. Egy korszakot testesített meg a Hajnóczy József Gimnáziumban. Pedagógus hivatásának negyven éven keresztül példás lelkiismeretességgel, közmegbecsülésre méltó teljesítéséért, tartalmas és rendkívül eredményes pályafutásának jutalmaként 2019-ben a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ kitüntetésben részesült.
Sok boldog nyugdíjas évet kívántunk neki, de sajnos csak néhány év adatott számára. Egy nagyszerű ember, tanár távozott közülünk. Fáj, hogy elment.

 Isten nyugosztalja!

Jelentkezési lap és a fogadónyilatkozat:


Május 10-től újraindul a jelenléti tanítás


A koronavírus-járvány elleni védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásáról szóló, hatályba lépett Kormányrendelet értelmében véget ér a középiskolákban, így gimnáziumunkban is a 2020. november 11. óta tartó digitális munkarend, s 2021. május 10-től (hétfőtől) visszatérünk a hagyományos munkarendhez, a jelenléti, tantermi keretek között folytatandó tanításhoz-tanuláshoz.

Május 10-től, hétfőtől nagy szeretettel várjuk kedves diákjainkat a Hajnóczy falai közé. Közös, értékgyarapító munkánkat a tanév kezdetekor megkezdett módon, az ismert, szeptember-októberben megszokott egészségvédelmi szabályok betartásával (kötelező testhőmérséklet-mérés, kézfertőtlenítés, fertőtlenítés, maszkviselés) folytatjuk. Biztonságos, higiénikus, szép környezetben fogadjuk diákjainkat, „visszaszocializálódásukat” pozitív iskolai légkörrel, türelmes, támogató pedagógusi attitűddel segítjük. Bízunk benne, hogy közösségünk újra összekovácsolódik, s eredményesen zárjuk majd a még hátra lévő öt héttel e rendhagyó tanévet.

Mindenkinek jó egészséget, az iskolai közegbe történő sikeres visszazökkenést kívánok!

Tisztelettel:

Vass Zoltán
intézményvezetőKIFIR EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK - HIVATALOS VÉGEREDMÉNY

Kedves Hajnóczyba jelentkezett Tanulók, kedves Szülők!


Az Oktatási Hivatal Középfokú felvételi információs rendszerében megjelent az egyeztetett felvételi jegyzék hivatalos végeredménye.

A jogszabály szerint április 30-ig mindenkit személyesen, levélben értesítünk a felvételi döntésről. Aki jelentkezési lapján megadta e-mail címét, elektronikusan kapja meg a határozatot, egyéb esetben postai úton küldjük az értesítést.

Tisztelettel megköszönöm, hogy gimnáziumunkat jelöltétek/jelölték meg középiskolai tanulmányaitok választott intézményeként.

Vass Zoltán
intézményvezető
A 2021/2022-es tanévre jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke tanulmányi területenként

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A mellékelt listák az iskolánkba jelentkezett tanulók rangsorát mutatják a tanulmányi eredményük alapján, a közszolgálati (rendészeti/katonai) képzésnél a motivációs levelet és a fizikai felmérést is figyelembe véve.
Ez a sorrend nem jelenti automatikusan a felvételt vagy elutasítást, mert több tanuló több képzési formát is megjelölt iskolánkban, illetve más intézménybe is beadhatta jelentkezését, amelyről nincs információnk.
Aki biztosan nálunk akar tanulni - sorrendet módosíthat (2021. március 23-24-én az általános iskolájában), tegye iskolánkat az első helyre!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a tanulót szakgimnáziumból vagy technikumból a későbbiekben csak több tantárgyból tett eredményes különbözeti vizsga után tudjuk a gimnáziumba átvenni.

Tisztelettel:
Vass Zoltán
intézményvezető

A középszintű fizika érettségi vizsga szóbeli részének kísérleti elrendezéseiben, illetve mérési feladataiban használt eszközök részletes listája és fényképei.

Továbbra is digitális munkarend szerinti működés!
Részletek


Pályaválasztási tájékoztató

Kérjük, lapozzák, lapozzátok át a 2021/2022-es tanévre szóló részletes felvételi tájékoztatónkat!
(katt a képre):
Szeretettel ajánljuk mindenkinek, különösen a pályaválasztás előtt álló 8. osztályos általános iskolásoknak és szüleiknek szíves figyelmébe a Hajnóczy Gimnáziumot bemutató kisfilmet:


2020 - Merre tovább - Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium    (klikk a képre)


A Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium rövid felvételi tájékoztatója a 2021/2022-es tanévre az általános iskola 8. osztályos tanulói és szüleik részére
Hamarosan további részletekkel is jelentkezünk.Hírek , Események

)


Felhívás természetfotó pályázatra

Hajnóczy Helyesírási Verseny


Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium
a 2020/2021. TANÉV MUNKATERVEA 2020/2021. tanév intézményi rendje
1. sz. melléklet
A helyi komplex intézményfejlesztés közvetett céljai, várható eredményei; A tanulói eredményesség és előrehaladás elősegítése
3. sz. melléklet

Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium
Intézményre adaptált járványügyi készenléti protokollja

EMMI köznevelési intézményekben alkalmazandó intézkedési terve (protokoll) alapján
2020/21. tanév


TANÉVKEZDÉSI INFORMÁCIÓK

Kedves Hajnóczysok!

Közös örömünkre szeptember 1-jén elkezdjük a 2020/21-es tanévet!

Tantermi keretek közötti tanrend szerinti tanításra-tanulásra készülünk.

Mind az erre való felkészülést, mind majd a megkezdett közös munkánkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” című protokoll szerint kell, hogy végezzük. Fenntartónk, a Szolnoki Tankerületi Központ a fertőtlenítő nagytakarításhoz, ill. a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szereket biztosítja. Az egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakításához szükséges feltételeket ki kell alakítanunk, a szabályokat közösen be kell tartanunk. Kérjük ebben maximális partneri együttműködéseteket.

A gimnáziumot és a kollégiumot kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja, mint ahogyan az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.

Az új telephelyen létesített kollégiumba (Damjanich János Középiskola kollégiuma, Martfű, Gesztenye sor 15.) beköltözés augusztus 31-én, délután történik; minden kollégistának, illetve szüleinek részletes tájékoztatást küldtünk erre vonatkozóan.

Tanévnyitó ünnepségünket szeptember 1-jén 8 órakor rendezzük gimnáziumunk udvarán. Ünneplő ruhában, 7.45-re érkezzetek meg az iskolába. Új tanulóinkat, a 9. évfolyamosokat osztályfőnökeik várják, s irányítják elhelyezkedésüket az udvaron.

A 9. évfolyam osztályainak osztályfőnökei:
9. a - Rácz Tünde Anna tanárnő
9. b – Baczúr István tanár úr
9. c – Tógyer Ferenc tanár úr
9. d – Széles Tamás tanár úr

A tanévnyitó ünnepség után az osztályok 3 osztályfőnöki órán vesznek részt, melyeken leadják osztályfőnöküknek bizonyítványukat, s megismerkednek a tanévkezdéssel, a tanév rendjével, a házirenddel, ill. a járványügyi készenlét idején alkalmazandó szabályokkal kapcsolatos tudnivalókkal. Az osztályfőnöki órák helyszínéül szolgáló tantermek számjelét a bejáratnál kifüggesztjük.

A kollégisták szeptember 1-jén már a menzán ebédelnek. Szeptember 2-tól vehetik igénybe az étkeztetést a jelentkezési lapon ezt jelző 9-esek s azon felsőbb évesek, akik kérésünkre májusban osztályfőnökükön keresztül jelezték igényüket. Aki még kéri, a gazdasági irodán jelezze, s szeptember 3-ától ugyancsak ebédelhet a menzán.

Kedves Tanulóink!

Szeretettel, egészségügyi szempontból biztonságos környezetben várunk Benneteket szeptember 1-jén a Hajnóczyban!

Tisztelettel és szívélyes üdvözlettel:

Vass Zoltán
intézményvezető

K A R A N T - É N rajz- és fotó pályázati felhívás ! ! ! „ A pedagógusi  hit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy 

az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók.”

   (Németh  László)