Pedagógusaink

„A pedagógusi hit, mely inkább a természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők s hogy (az eddiginél többre) taníthatók.”

(Németh  László)

Vezetőség

Vass Zoltán
intézményvezető
magyar – történelem szakos tanár
Beke Lászlóné Bakos Erzsébet
intézményvezető – helyettes
történelem – angol nyelv szakos tanár
Jernei Andrásné Balogh Éva
intézményvezető – helyettes
fizika – kémia szakos tanár

Tanárok

Baczúr István
biológia szakos tanár
a 9. b osztályfőnöke
Bolnovszky Szidónia
földrajz – angol nyelv
szakos tanár
a 11. a osztályfőnöke
Csík Beáta
német nyelv szakos tanár
diákönkormányzatot segítő tanár
Csúzi Gáborné
magyar nyelv és irodalom – német nyelv szakos tanár
a magyar nyelv és irodalom munkaközösség vezetője
Feketéné Novák Zsuzsanna
történelem szakos tanár, szakmai tantárgyak oktatója
a nevelési munkaközösség vezetője
a 12. d osztályfőnöke
Frigyesné Nádi Julianna
angol nyelv szakos tanár
Gáspár László
testnevelés szakos tanár
a 12. c osztályfőnöke
Gondon Terézia
magyar nyelv és irodalom – drámapedagógia szakos tanár
a 11. d osztályfőnöke
Hliva Livia
biológia – kémia szakos tanár
a természettudományi munkaközösség vezetője
Kesztyűs Mária
magyar nyelv és irodalom – történelem szakos tanár
a társadalomtudományi munkaközösség vezetője
Kis Annamária
német nyelv szakos tanár
Kissné Fehér Edit
történelem – ének – zene szakos tanár
a 10. d osztályfőnöke
Kovács Éva
kollégiumi csoportvezető
Kovácsné Kardos Magdolna
pedagógia szakos tanár
a 13. a osztályfőnöke
ifjúságvédelmi felelős
Kürtös Zsuzsanna
matematika – fizika szakos tanár
a matematika, fizika és informatika munkaközösség vezetője
Molnár Katalin
magyar nyelv és irodalom – angol nyelv szakos tanár
a 11. c osztályfőnöke
Mónus Zoltán
matematika – fizika – számítástechnika szakos tanár
Mónusné Ábel Gizella
matematika – fizika – számítástechnika szakos tanár
Nagy Endre
történelem szakos tanár
a honvédelmi alapismeretek oktatója
a 10. c osztályfőnöke
Nagyné Lénárt Szilvia
kollégiumi csoportvezető
Nagyné Kávás Mónika
matematika – informatika – pedagógia szakos tanár
a szakmai munkaközösség vezetője
Papp Orsolya
testnevelés szakos tanár
Rácz Tünde Anna
angol nyelv – társadalomismeret – etika szakos tanár
a 9. a osztályfőnöke
Sápi Vilmos
történelem – földrajz szakos tanár
a 10. b osztályfőnöke
Széles Tamás
magyar nyelv és irodalom – média szakos tanár
a 9. d osztályfőnöke
Szilva Erzsébet
magyar nyelv és irodalom – német nyelv szakos tanár
a 12. a osztályfőnöke
Szlankó Tibor
informatika szakos tanár
Szlankó Tiborné
matematika – fizika – számítástechnika szakos tanár
a 12. b osztályfőnöke
Tógyer Ferenc
testnevelés szakos tanár
a 9. c osztályfőnöke
Varga Erika
szociológus – tanár
a vizuális kultúra oktatója
Vida Erika
angol nyelv szakos tanár
a 10. a osztályfőnöke
Viczián Lívia
német nyelv szakos tanár
az idegen nyelvi munkaközösség vezetője
Zoboki – Cseuz Alexandra
angol nyelv – testnevelés szakos tanár
Markovics – Főczén Rita
könyvtáros

Óraadók

Baksa István
szakmai tantárgy oktatója
Gálik András
gyógypedagógus
Jordán Katalin
belügyi rendészeti ismeretek oktatója
Péterné Kakó Anna
kollégiumi nevelő
Poré Marianna
szociális szakmai elmélet és gyakorlat
Szepesiné Kormos Enikő
angol nyelv szakos tanár
Szőrös Gábor
kollégiumi nevelő