Pedagógusaink

„A pedagógusi hit, mely inkább a természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők s hogy (az eddiginél többre) taníthatók.”

(Németh  László)

Vezetőség

Vass Zoltán
intézményvezető
magyar nyelv és irodalom – történelem szakos tanár
Beke Lászlóné Bakos Erzsébet
intézményvezető – helyettes
történelem – angol nyelv szakos tanár
Jernei Andrásné Balogh Éva
intézményvezető – helyettes
fizika – kémia szakos tanár

Tanárok

Baczúr István
biológia szakos tanár
a 11. b osztályfőnöke
Bolnovszky Szidónia
földrajz – angol nyelv
szakos tanár
a 9. d osztályfőnöke
Csík Beáta
német nyelv szakos tanár
diákönkormányzatot segítő tanár
a 10. b osztályfőnöke
Csuzi Gáborné Varga Erzsébet
magyar nyelv és irodalom – német nyelv szakos tanár
a Magyar nyelv és irodalom munkaközösség vezetője
Feketéné Novák Zsuzsanna
történelem szakos tanár, szakmai tantárgyak oktatója
a Nevelési munkaközösség vezetője
a 14. a osztályfőnöke
Frigyesné Nádi Julianna
angol nyelv szakos tanár
Gáspár László
testnevelés szakos tanár, kollégiumi nevelő
a 9. c osztályfőnöke
Gondon Terézia
magyar nyelv és irodalom – drámapedagógia szakos tanár
Hliva Lívia
biológia – kémia szakos tanár
a Természettudományi munkaközösség vezetője
Kis Annamária
német nyelv szakos tanár
Kissné Fehér Edit
történelem – ének – zene szakos tanár
a 12. d osztályfőnöke
a Társadalomtudományi munkaközösség vezetője
Kovácsné Kardos Magdolna
pedagógia szakos tanár
a 13. a osztályfőnöke
ifjúságvédelmi felelős
Kürtös Zsuzsanna
matematika – fizika szakos tanár
a Matematika – fizika – informatika munkaközösség vezetője
Molnár Katalin
magyar nyelv és irodalom – angol nyelv szakos tanár
a 9. a osztályfőnöke
Mónus Zoltán
matematika – fizika – számítástechnika szakos tanár
Mónusné Ábel Gizella
matematika – fizika – számítástechnika szakos tanár
Nagy Endre
történelem szakos tanár,
a honvédelmi alapismeretek oktatója
a 12. c osztályfőnöke
Honvéd Kadét instruktor, kollégiumi nevelő
Nagyné Lénárd Szilvia
kollégiumi csoportvezető
Nagyné Kávás Mónika
matematika – informatika – pedagógia szakos tanár
a Szakmai munkaközösség vezetője
Papp Orsolya
testnevelés szakos tanár
Rácz Tünde Anna
angol nyelv – társadalomismeret és etika szakos tanár
a 11. a osztályfőnöke
Sápi Vilmos
történelem – földrajz szakos tanár, kollégiumi nevelő
a 12. b osztályfőnöke
Széles Tamás
magyar nyelv és irodalom – média szakos tanár
a 11. d osztályfőnöke
Szilva Erzsébet
magyar nyelv és irodalom – német nyelv szakos tanár
a 10. a osztályfőnöke
Szlankó Tibor
informatika szakos tanár
rendszergazda
Szlankó Tiborné
matematika – fizika – számítástechnika szakos tanár
a 10. d osztályfőnöke
Tógyer Ferenc
testnevelés szakos tanár, kollégiumi nevelő
a 11. c osztályfőnöke
Varga Erika
társadalomismeret és etika,
rajz – vizuális kultúra szakos tanár
Vida Erika
angol nyelv szakos tanár
a 12. a osztályfőnöke
Viczián Lívia
német nyelv szakos tanár
az Idegen nyelvi munkaközösség vezetője
Cseuz Alexandra
angol nyelv – testnevelés szakos tanár, kollégiumi nevelő
a 10. c osztályfőnöke
Markovics – Főczén Rita
könyvtáros
Baksa István
szociális segítő munkatárs

Óraadók

Gálik András
gyógypedagógus
Jordán Katalin
a belügyi rendészeti ismeretek oktatója
Péterné Kakó Anna
kollégiumi nevelő
Papp Mihály
gyógypedagógus, logopédus
Szepesiné Kormos Enikő
angol nyelv szakos tanár