Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola

MENÜ

Főoldal

 Az intézmény bemutatása

 Aktuális

Dokumentumok

Események

Tanév rendje

Eredmények

Képzési rendszerünk

Beiskolázás

Diákönkormányzat   

Kulturális élet  

Iskolánk adatai, elérhetőség

Tiszaföldvár város honlapja


   

AktuálisA NYÍLT NAP PROGRAMJA

NOVEMBER 7. CSÜTÖRTÖK

8,00-8,30      ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS AZ EBÉDLŐBEN

8,00-10,30-IG A KÖNYVTÁRBAN MEG LEHET TEKINTENI AZ ALKALMAZOTT TANKÖNYVEKET.

REGISZTRÁCIÓ, ISKOLALÁTOGATÁSI IGAZOLÁS, BÜFÉ A FÖLDSZINTEN TALÁLHATÓ.

LÁTOGATHATÓ ÓRÁK:

óra

nyelvi emelt szintű

informatika

természettudomány

Közszolgálati

humán

8,45-

9,30

10.a angol/K Bolnovszky Szidónia

22

10.a német/K

Hajós Katalin

28

12.b/E informatika

Szlankó Tibor

sz2

12.c testnevelés

Tógyer Ferenc

12.d/2 társadalomismeret

Kékesiné Gulyás Ildikó

23

9,40-

10,25

10.a matematika

Mónusné Ábel Gizella

17

10.a német/H

kis Annamária

5

11-12. fizka/E

Mónus Zoltán

15

12. belügyi rendészeti ismeretek

Kesztyűs Mária

3

11. történelem

Beke Lászlóné

7

1/13.a/A kommunikáció

Feketéné Novák Zsuzsa

6NOVEMBER 8. PÉNTEK

8,00-8,30      ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS AZ EBÉDLŐBEN

8,00-10,30-IG A KÖNYVTÁRBAN MEG LEHET TEKINTENI AZ ALKALMAZOTT TANKÖNYVEKET.

REGISZTRÁCIÓ, ISKOLALÁTOGATÁSI IGAZOLÁS, BÜFÉ A FÖLDSZINTEN TALÁLHATÓ.

LÁTOGATHATÓ ÓRÁK:

óra

nyelvi emelt szintű

informatika

természettudomány

Közszolgálati

humán

8,45-

9,30

9.a magyar

Fontos ZSóka

22

 

10.b informatika Szlankó Tiborné

sz2

 

11.c társadalomismeret

Rácz Tünde Anna

23

9.bc angol

Vida Erika

28

11.d/1 pszichológia Nagyné Kávási Mónika

17

9,40-

10,25

9.a angol/H

Frigyesné Nádi Julianna

5

9.a német/H

Viczián Lívia

8

10.b biológia

Hliva Lívia

6

 

11.c testnevelés

Gáspár László

11.d/2 környezettan

Asztalos Emese

3

10,45-
11,30

BÁRMELY ISKOLATÍPUS IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ TANULÓK SZÁMÁRA JÁTÉKOS FOGLALKOZÁS ANGOL NYELVBŐL, AHOL KIPRÓBÁLHATJÁK TUDÁSUKAT.
MOLNÁR KATALIN
17

A tudás érték
Természettudományos vetélkedősorozat 1. fordulóNyitott szemmel a természetben - FOTÓPÁLYÁZAT


Helyesírási verseny

A 2013. október 16-án rendezett helyesírási verseny általános iskolai feladatlapja, megoldókulcsa és a legjobbak pontszámai itt olvashatók. Mindenkinek köszönjük a részvételt, a legjobbaknak szívből gratulálunk.

Általános iskola 7. osztály

Név

Pontszám

Iskola

Kiss Renáta

22

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

és Alapfokú Művészeti Intézmény

Szállás Mónika

18

Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola

Zsíros Laura

18

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

és Alapfokú Művészeti Intézmény

Menkó Ádám

17

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

és Alapfokú Művészeti Intézmény

Benes Nóra

16

Homoki Általános Iskola

Domján Judit Alexandra

15

Kossuth Lajos Általános Iskola

Röck Noel

15

Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola

Mikula Ádám

14

Homoki Általános Iskola

Szentesi Zsombor

14

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

és Alapfokú Művészeti Intézmény

Szűcs Mercédesz Vivien

14

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

és Alapfokú Művészeti Intézmény

Aba Attila

13

Kossuth Lajos Általános Iskola

Georgiades Georgina

13

Homoki Általános Iskola

Rábaközi Mónika

13

Homoki Általános Iskola


Általános iskola 8. osztály

Név

Pontszám

Iskola

Szilágyi Anett Zsófia

24

Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola

Nenov Renáta Anna

20

Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola

Szelei Petra

20

Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

és Alapfokú Művészeti  Intézmény

György Alexandra

18

Kossuth Lajos Általános Iskola

Kovács Henriett

16

Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola

Tóth Réka

16

Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola

Gazsó Anita

15

Kossuth Lajos Általános Iskola

Magyar Boglárka

15

Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola

Marton Dániel

15

Kossuth Lajos Általános Iskola

Döbrei Mónika

14

Kossuth Lajos Általános Iskola

Halászy Eszter

14

Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola

Kiss Helga

14

Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola

Rojkó Zoltán

14

Kossuth Lajos Általános Iskola

Szénási Bence

14

Homoki Általános Iskola

Szokolai Viktor

14

Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

és Alapfokú Művészeti  Intézmény


Feladatlap
Megodókulcs

Találkozzunk a következő tanévben is!
 
Csúzi Gáborné, a magyar nyelv és irodalom munkaközösség vezetőjeTanévnyitó
2013. szeptember 2.

    Tegnap fordítani kellett a naptáron, mivel a nyár végén beköszöntött a szeptember, és számunkra, iskolahasználók számára ez már a kezdés, újrakezdés időszakát jelenti. Ezúton is tájékoztatom a kedves tanulóifjúságot, hogy a tanítás és tanulás nélküli iskolát tudósaink nem találták fel az eltel nyár alatt sem. Éppen ezért iskolába kell járnia tanulóknak és tanároknak egyaránt.
    Így van ez, amióta eleink intézményesítették a nevelés-oktatást, így volt ez a tiszaföldvári középfokú oktatás eltelt 66 éve alatt és így lesz a jövőben is. A helyes tanár-diák kapcsolat, a tanítás-tanulás folyamata azonban új útra lép az oktatáspolitikai változásokkal. Az eltelt évtized alatt folyamatosan kialakult szabadelvű, már reformokkal sem alakítható oktatási rendszerben a pedagógusok legjobb esetben is csak kiszolgálói lehetnek az autonóm emberképre épülő iskolának. E felfogás vezetett országosan a téves iskolaképhez, a tanítók, tanárok személyének és munkájának alábecsüléséhez. A jelenlegi oktatási folyamat a közösségi értékeket helyezi előtérbe, és ezen értékek kidolgozásában a pedagógusoknak kulcsszerepet szán. Én magam is ezt tartom helyesnek és követendőnek helyi szinten is: a diákok számára a legjobb szakmai feltételek mellett utat mutatni, irányítást adni azért, hogy a felnőtté válásuk ne bukdácsolások sorából, hanem sikeres életútból álljon. Elsősorban a pedagógusok személyes példaadása, szakmai tekintélye, nevelő hatása a fontos, valamint az, hogy legyen ebben együttműködő szülői háttér és befogadó tanulói lelkület. A Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium pedagógusai felkészültek az ismeretanyag átadására, a tanulói személyiség helyes irányba történő fejlesztésére, az együttműködésre a diákokkal és szüleikkel.
    Kedves Szülők és Diákok, e folyamatba kell beállni a sikerért, az eredményes munkáért, a sikeres jövő eléréséért. Tegyék, tegyétek fel magatokban a kérdést: Készek vagyunk rá? Remélem igen, és sikeresen eljuttathatunk benneteket az érettségi és szakmai vizsgákra, büszkék lehetünk rátok, amikor főiskolásként, egyetemistaként vagy a szakképzésben tovább tanulva remek eredményeket értek el, és majd a munka világában is igazi hajnóczysként álljátok meg a helyeteket. De ha nem ezt akarjátok, akkor nem jó helyen vagytok. Ez az iskola annak ad, aki el is fogadja azt. Tudnotok kell, hogy a középiskola nem csak ad, nyújt nektek, hanem el is vár tőletek. Elvárja a tanulásban, a szorgalomban, a közösségi munkában a jó teljesítményt, az eredményképes tudást.
    Kedves Diákok! Az előző napokban már sok mindent sorba vettem, amit fontosnak tartok egy jó tanév megalapozásához, sikeres elvégzéséhez. Pontosságra, szorgalomra, következetességre, toleranciára, önfegyelemre, kitartásra, a külső és belső környezetünk és emberi értékeink megóvására kérlek, sőt intelek benneteket. Bár még a nyár heve fűt mindannyiótokat, az intézményesített ősz, tél és tavasz kell hogy figyelmeteket lekösse az elkövetkező 185 napon. Bizonyára az újratalálkozás öröme lelkesít most benneteket, és kevésbé fontos az iskolacsengő hangja vagy az osztályfőnök csitító szava. A fiatalság életerejét látom bennetek, a tüzet, amely kiolthatatlan lánggal képes mindenre, ami a felnőtté váláshoz kell: ezek a tünékenynek ható érzések segítenek át titeket a fiatalkor érzelmi megpróbáltatásain, a sikereken vagy sikertelenségeken, a nagy szerelmeken és a nagy csalódásokon egyaránt. Higgyétek el, mindez erősít benneteket, még ha nem is ezt érzitek most.  Erősebbé váltok érzelmileg és bölcsebbé értelmileg. És aki érzelmileg már elég erős és értelmileg elég bölcs, az jól boldogul a világban. Ezt kell itt megtanulnotok tőlünk, ehhez kellenek a jambikus sorok, a verselemzések, az euklédeszi geometria, a földrajzi szélesség, a szolfézs, a hormonális szabályozás ismerete és a kézilabda játékszabálya, hogy többet már ne említsek a középiskolában elérhető tudomány összességéből. Erősítsen benneteket a nevelés is, amin keresztül formálni igyekszünk benneteket. Legyetek hát jók és szorgalmasak, magatokért, szüleitekért, értünk és a jövőtökért. Ez a gondolat maradjon meg bennetek az év folyamán. Ezzel mutassatok jó példát a belépő 9. évfolyamosoknak.
    Kedves 9. évfolyamosok! Kíváncsi tekintetetek érthető és egyértelmű üzenetet hordoz valamennyiőnknek: meddig kell még itt állni, és mi jön ezután. Jobbára addig kell állni, amíg tudok beszélni, és elég kitartó vagyok e tekintetben. Ez után pedig osztályfőnökötökkel és az iskolával ismerkedtek. És hogy mi lesz holnap? Ne aggódjatok a holnap miatt, majd aggódik maga miatt a holnap. Az iskolai közösségbe szépen betagozódtok, mint ahogy az már 66 éve minden diákkal megtörténik magától. Néhány nap és Hajnóczy-diákként léptek ki az iskola kapuján. Legyen így és kívánom nektek, hogy érezzétek jól magatokat közösségünkben, legyetek büszke hajnóczysok, akikre szüleitek és mi is büszkék lehetünk. A jó kapcsolat, a bizalom és barátság kifejezéseként most kérem a 11. évfolyamosokat, hogy köszöntsék alma máterünk ifjú gólyáit.

Kedves Kollégák, Diákok, Szülők!
A tiszaföldvári középfokú oktatás immár a 67. tanévben indul meg. Szép szám, és sok-sok ezer diák. Ezek a diákok részben mi magunk vagyunk, részben ezen tanulók szülei, rokonai és még sokan az országban és a világban. De egy család vagyunk, szorgalomból, emberségből és tudásból számot adtunk, számot kellett adnunk sokszor és sok helyen. Ezt a képességünket kell most átadni az itt felsorakozott 523 diáknak. Nem kis munka, de szép feladat és ragyogó az eredmény. E munkánk tulajdonképpen az emberfejlesztés, az emberség kibontakoztatása.
    Hogy köszöntőm végére érjek, még egy idézetet szeretnék figyelmetekbe ajánlani. Az idézet Antoine de Saint-Exupérytől származik. Ő az eredményes tanítást a következőképpen jellemezte: „Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.”
    Igen, a célunk mindannyiunknak ez: belülről fakadjon a vágy a megismerésre, a tudásra és a tudás helyes alkalmazására. Amíg ez nincs így, szükség van arra, hogy mi, tanárok bemenjünk a tanterembe és legjobb tudásunk és emberi értékrendünk alapján ösztönözzük és irányítsuk a diákokat a tudás tengerének megismerésére.
    Legyen sikeres és eredményes tanévünk. Ehhez kívánok mindenkinek kitartást, szorgalmat, jó egészséget.

    A 2013/2014-es tanévet a Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium intézményben megnyitom.

    Baczúr István 
    intézményvezető