Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium

MENÜ

Főoldal

Az intézmény bemutatása

Aktuális                      

Képzési rendszerünk

Gimnázium     

Szakgimnázium

Érettségi utáni szakképzés

Beiskolázás

Diákönkormányzat         

Kulturális élet 

Iskolánk adatai, elérhetőség

Szolnoki Tankerületi Központ

Gimnázium

Nyelvi emelt szintű gimnáziumi osztály
tagozatkód: 0001
Az idegen nyelvi emelt szintű osztályokban(0001 kód) az első (haladó) idegen nyelvet 9-10. osztályban heti 5 órában tanulják, 11-12. osztályban 6 órában tanulhatják a diákok. Nyelvvizsgát, előrehozott vagy tanulmányaik befejeztével emelt szintű érettségi vizsgát is tehetnek. Iskolánk Euroexam vizsgapartner.

Informatikai gimnáziumi osztály
tagozatkód: 0002
Az informatikai gimnáziumban (0002 kód) a digitális kultúra tantárgyat tanulják magasabb óraszámban a tanulók. Diákjainkat felkészítjük közép és emelt szintű érettségi vizsgára, valamint az ECDL vizsga moduljaira.

Természettudomány-sport emelt szintű képzés
tagozatkód: 0003
A természettudomány-sport emelt szintű képzés (0003 kód) keretében megalapozzuk az egészségügyi, műszaki, tanári, mérnöki pályák iránt érdeklődő tanulók sikeres továbbtanulását, illetve – klubjukkal együttműködve – támogatjuk az egyesületben sportoló diákok versenyzését. Természettudományos tantárgyakat tanulhatnak magasabb óraszámban a diákok; sportszakmai tantárgyakkal (sporttörténet, sportági ismeretek, testnevelés-elmélet, edzéselmélet) ismerkedhetnek meg, felkészülve emelt szintű érettségire testnevelésből is.
Közszolgálati pályára előkészítő osztály
tagozatkód: 0004
A közszolgálati pályára előkészítő osztályba (0004 kód) azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a rendőri, illetve a katonai pálya iránt érdeklődnek. Kiemelt a fizikális felkészítés a testnevelés tantárgy keretein belül. A rendészeti orientáció speciális tantárgya a belügyi rendészeti ismeretek. A honvéd kadét közismereti képzés keretében a honvédelmi alapismeretek tantárgyat oktatjuk. A tanulók a honvédelmi minisztérium jelentős ösztöndíjpályázatait nyerhetik el. Érettségi után lehetőség nyílik felsőfokú tanulmányok folytatására a Közszolgálati Egyetemen, középfokon pedig rendészeti szakgimnáziumban vagy katonai altiszti, tiszthelyettes képzésben.


Humán gimnáziumi osztály
tagozatkód: 0005

A humán gimnáziumi (0005 kód) osztályt választók a humán tantárgyakat tanulják magasabb óraszámban. Az e képzésben tanulók a jelenismeret – párbeszédkultúra, magyarság és közélet, önismeret, közösség-, családismeret -, mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma és színház, pedagógia, pszichológia tárgyakkal gazdagíthatják ismereteiket, tudásukat, amelyek többségéből érettségi vizsgát tehetnek. Érettségi után lehetőség nyílik felsőfokú tanulmányok folytatására pedagógus, óvodapedagógus, szociálpedagógus, gyógypedagógus, egészségügyi, valamint kommunikáció és média szakokon. 13-14. évfolyamon itt, iskolánkban is továbbtanulhatnak pedagógiai asszisztens szakképzés keretében. 


Minden képzési területen két idegen nyelvet – angolt és németet – oktatunk; közép- és felsőfokú nyelvvizsgára felkészítünk.

Napi munkánkat digitális oktatási elemekkel egészítjük ki.

Kollégiumi elhelyezés Martfűn a Damjanich Középiskola kollégiumában
(Martfű, Gesztenye sor 15.; autóbusszal 10 perc, bérletet biztosítjuk)

Emelt szintű érettségire felkészítés.

Eredményes tanulmányi, művészeti, sport tehetséggondozás – versenyeztetés.

A diákönkormányzat és a szakmai munkaközösségek hangulatos rendezvényei iskolánk komoly értékét képviselik.

Az angol és német nyelvtanulás és közösségfejlesztés színvonalas színterei a célnyelvi országokba (Anglia, Skócia, Németország) szervezett kirándulásaink.