Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium

MENÜ

Főoldal

Az intézmény bemutatása

Aktuális                      

Képzési rendszerünk

Gimnázium     

Szakgimnázium

Érettségi utáni szakképzés

Beiskolázás

Diákönkormányzat         

Kulturális élet 

Iskolánk adatai, elérhetőség

Tiszaföldvár város honlapja

Gimnázium

Nyelvi emelt szintű gimnáziumi osztály
tagozatkód: 01

A nyelvi emelt szintű osztályokban német vagy angol nyelvet választhatnak a diákok,  melyet  négy éven át heti 5 órában tanulnak. Ezeket a nyelveket választásuk szerint a  11. és 12. évfolyamon heti 6 órában  tanulhatják. Nyelvvizsgát, előrehozott, vagy tanulmányaik befejeztével emelt szintű érettségi vizsgát is tehetnek.

Informatikai gimnáziumi osztály
tagozatkód: 02
Az informatikai gimnáziumban 9. és 10. évfolyamon heti 4 órában, később heti 2 órában, emelt szinten 4 órában sajátítják el az informatikát. Diákjainkat felkészítjük közép és emelt szintű érettségi vizsgára, valamint az ECDL vizsga moduljaira.


Emelt szintű természettudományos osztály
tagozatkód: 03
Az emelt szintű természettudományos osztályt azzal a céllal indítjuk, hogy megalapozzuk az egészségügyi, műszaki, tanári, mérnöki pályák iránt érdeklődő tanulók sikeres továbbtanulását.
A kerettantervhez képest matematikából, fizikából, biológiából és kémiából tanulnak magasabb óraszámban a diákok.
Diákjainkat felkészítjük nyelvvizsgára, közép és emelt szintű érettségi vizsgára.


Közszolgálati pályára előkészítő osztály
tagozatkód: 04
A közszolgálati pályára előkészítő osztályba (04 kód) azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a rendőri illetve a katonai pálya iránt érdeklődnek. A 9. és 10. évfolyamon alapozó oktatás (fizikális felkészítés) folyik. A 11. évfolyamtól választhatnak a tanulók a belügyi rendészeti ismeretek és a katonai alapismeretek közül. Érettségi után lehetőség nyílik felsőfokú tanulmányok folytatására a Közszolgálati Egyetemen, középfokon pedig rendészeti szakközépiskolában vagy katonai tiszthelyettes képzésben. Diákjainkat törekszünk felkészíteni nyelvvizsgára isHumán gimnáziumi osztály
tagozatkód: 05

A humán gimnáziumi osztályba kerülők a közismereti tantárgyakat gimnáziumi tanterv szerint tanulják. Ezzel párhuzamosan 9-10. évfolyamon művészeteket, kommunikációt és drámajátékot tanulhatnak a diákok. 11-12. évfolyamon fakultáció keretében magasabb óraszámban választhatják a pszichológiát, pedagógiát, társadalomismeretet vagy a médiát, amelyek többségéből érettségi vizsgát is tehetnek.
Érettségi után lehetőség nyílik felsőfokú tanulmányok folytatására pedagógus, óvodapedagógus, szociálpedagógus, gyógypedagógus, pszichológus, egészségügyi valamint kommunikáció és média szakokon. Törekszünk arra, hogy tanítványaink nyelvvizsga bizonyítványt szerezhessenek, ami a felsőfokú tanulmányok feltétele.
A tanulók kiváló alapozást kapnak egy érettségire épülő 2 éves szakképzéshez, amelynek elvégzése után pedagógiai és családsegítő munkatárssá, gyógypedagógiai segítő munkatárssá vagy szociális asszisztenssé is válhatnak.


Minden képzési területen két idegen nyelvet oktatunk.


Kollégiumi elhelyezést minden iskolatípusban biztosítunk, leányoknak, fiúknak egyaránt.