Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium

MENÜ

Főoldal

Az intézmény bemutatása

Aktuális                      

Képzési rendszerünk

Gimnázium     

Szakgimnázium

Érettségi utáni szakképzés

Beiskolázás

Diákönkormányzat         

Kulturális élet 

Iskolánk adatai, elérhetőség

Tiszaföldvár város honlapja

Gimnázium

Nyelvi emelt szintű gimnáziumi osztály
tagozatkód: 0001
Az idegen nyelvi emelt szintű osztályokban (0001 kód) német vagy angol nyelvet választhatnak a diákok, melyet négy éven át heti 5 órában tanulnak. Ezeket a nyelveket választásuk szerint a 11. és 12. évfolyamon heti 6 órában tanulhatják. Nyelvvizsgát, előrehozott vagy tanulmányaik befejeztével emelt szintű érettségi vizsgát is tehetnek. Iskolánk Euroexam vizsgapartner.

Informatikai gimnáziumi osztály
tagozatkód: 0002
Az informatikai gimnáziumban 9. és 10. évfolyamon heti 4 órában, később heti 2 órában, emelt szinten 4 órában sajátítják el az informatikát. Diákjainkat felkészítjük közép és emelt szintű érettségi vizsgára, valamint az ECDL vizsga moduljaira.


Természettudomány-sport emelt szintű képzés
tagozatkód: 0003
A természettudomány-sport emelt szintű képzést (0003 kód) azzal a céllal indítjuk, hogy megalapozzuk az egészségügyi, műszaki, tanári, mérnöki pályák iránt érdeklődő tanulók sikeres továbbtanulását, illetve hogy az egyesületben sportoló diákok versenyzését – klubjukkal együttműködve – támogathassuk. Erre kidolgozott helyi tantervünk szerint természettudományos tantárgyakból, kiemelten biológiából tanulnak magasabb óraszámban a diákok; sportszakmai tantárgyakkal ismerkedhetnek meg, felkészülve emelt szintű érettségire testnevelésből is. Tanulóinkat nyelvvizsgára is felkészítjük.

Közszolgálati pályára előkészítő osztály
tagozatkód: 0004
A közszolgálati pályára előkészítő osztályba (04 kód) azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a rendőri illetve a katonai pálya iránt érdeklődnek. A 9. és 10. évfolyamon alapozó oktatás (fizikális felkészítés) folyik. A 11. évfolyamtól választhatnak a tanulók a belügyi rendészeti ismeretek és a katonai alapismeretek közül. Érettségi után lehetőség nyílik felsőfokú tanulmányok folytatására a Közszolgálati Egyetemen, középfokon pedig rendészeti szakközépiskolában vagy katonai tiszthelyettes képzésben. Diákjainkat törekszünk felkészíteni nyelvvizsgára is


Humán gimnáziumi osztály
tagozatkód: 0005

A humán gimnáziumi (0005 kód) osztályba kerülők a közismereti tantárgyakat gimnáziumi tanterv szerint tanulják. Ezzel párhuzamosan 9-10. évfolyamon művészeteket, kommunikációt és drámajátékot tanulhatnak a diákok. 11-12. évfolyamon fakultáció keretében magasabb óraszámban választhatják a pszichológiát, pedagógiát, társadalomismeretet vagy a médiát, amelyek többségéből érettségi vizsgát is tehetnek. Érettségi után lehetőség nyílik felsőfokú tanulmányok folytatására pedagógus, óvodapedagógus, szociálpedagógus, gyógypedagógus, pszichológus, egészségügyi valamint kommunikáció és média szakokon. Tanítványaink a felsőfokú tanulmányok feltételéül szolgáló nyelvvizsga bizonyítványt szerezhetnek.


Minden képzési területen két idegen nyelvet oktatunk.


Kollégiumi elhelyezést minden iskolatípusban biztosítunk, leányoknak, fiúknak egyaránt.

Eredményes tanulmányi, művészeti, sport tehetséggondozás – versenyeztetés

és emelt szintű érettségire felkészítés.


A diákönkormányzat és a szakmai munkaközösségek hangulatos rendezvényei iskolánk komoly értékét képviselik.


A nyelvtanulás és közösségfejlesztés színvonalas színterei a célnyelvi országokba (Anglia, Skócia, Németország) szervezett kirándulásaink.