Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium

MENÜ

Főoldal

Az intézmény bemutatása

Az iskola tanárai  

Az iskola tanulói 

Tanügyi dokumentumok

Aktuális

Képzési rendszerünk

Beiskolázás

Diákönkormányzat         

Kulturális élet 

Iskolánk adatai, elérhetőség

Szolnoki Tankerületi KözpontELÉRHETÕSÉG

 
E-NAPLÓ


Elektronikus ügyintézés


Euroexam VizsgaközpontADÓ 1% (SZJA) felajánlása
Kérjük, hogy ajánlja fel sze-
mélyi jövedelemadója 1%.át a

Hajnóczy József Gimnázium
és Szakközépiskola
Diákjaiért Alapítvány
számára.
Az alapítvány adószáma:
18824106-1-16
A Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium 2020/2021 tanév pedagógusaiVezetőség

Név

Megbízás, beosztás

Vass Zoltán

intézményvezető

magyar - történelem szakos tanár

Beke Lászlóné Bakos Erzsébet

intézményvezető - helyettes

történelem – angol nyelv szakos tanár

 Jernei Andrásné Balogh Éva

 intézményvezető - helyettes

  fizika-kémia szakos tanár


Tanárok

Név

Megbízás, beosztás

Baczúr István

biológia szakos tanár

a 9. b osztályfőnöke

Bolnovszky Szidónia

földrajz – angol nyelv szakos tanár


a 11. a osztályfőnöke
Csík Beáta német nyelv szakos tanár

diákönkormányzatot segítő tanár

Csúzi Gáborné 

a Magyar nyelv és irodalom munkaközösség vezetője

magyar nyelv és irodalom – német nyelv szakos tanár

Feketéné Novák Zsuzsa

a Nevelési munkaközösség vezetője

a 12. d osztályfőnöke

történelem – szakos tanár, szakmai tantárgyak oktatója

Frigyesné Nádi Julianna

angol nyelv szakos tanár

Gáspár László

a 12. c osztályfőnöke

testnevelés szakos tanár

Gondon Terézia

a 11. d osztályfőnöke

magyar nyelv és irodalom szakos - drámapedagógia szakos tanár

Hliva Livia

a Természettudományi munkaközösség vezetője

biológia – kémia szakos tanár

Kesztyűs Mária

a Társadalomtudományi munkaközösség vezetője

magyar nyelv és irodalom – történelem szakos tanár

Kis Annamária

német nyelv  szakos tanár

  Kissné Fehér Edit  a 10. d osztályfőnöke

 történelem – ének-zene szakos tanár

Kovács Éva 

kollégiumi csoportvezető

Kovácsné Kardos Magdolna

a 13. a osztályfőnöke, ifjúságvédelmi felelős

pedagógia szakos tanár

Kürtös Zsuzsanna

a Matematika, fizika és informatika munkaközösség vezetője

matematika – fizika szakos tanár

Molnár Katalin

a 11.c osztályfőnöke

magyar nyelv és irodalom – angol nyelv szakos tanár

Mónus Zoltán

matematika – fizika – számítástechnika szakos tanár

 Mónusné Ábel Gizella   matematika – fizika szakos tanár

Nagy Endre

a 10. c osztályfőnöke

történelem szakos tanár, a honvdelmi alapismeretek oktatója

Nagyné Lénárt Szilvia

kollégiumi csoportvezető

Nagyné Kávás Mónika

a Szakmai munkaközösség vezetője

matematika – informatika – pedagógia szakos tanár

Papp Orsolya

testnevelés szakos tanár

Rácz Tünde

a 9.a osztályfőnöke

angol nyelv –társadalomismeret és etika szakos tanár

Sápi Vilmos

a 10. b osztályfőnöke

történelem – földrajz szakos tanár

Széles Tamás

a 9. d osztályfőnöke


magyar nyelv és irodalom – média szakos tanár

Szilva Erzsébet

a 12. a osztályfőnöke

magyar nyelv és irodalom – német nyelv szakos tanár

Szlankó Tibor

informatika szakos tanár

Szlankó Tiborné

a 12. b osztályfőnöke

matematika – fizika – számítástechnika szakos tanár

Tógyer Ferenc

a 9. c osztályfőnöke

testnevelés szakos tanár

Varga Erika

szociológus – tanár, a vizuális kultúra oktatója

Vida Erika

a 10. a osztályfőnöke

angol nyelv szakos tanár

Viczián Livia

az Idegen nyelvi munkaközösség vezetője

német nyelv szakos tanár

 Zoboki-Cseuz Alexandra
  angol nyelv-testnevelés szakos tanár


 Markovics-Főczén Rita
  könyvtáros


Óraadók

 

Baksa István

szakmai tantárgy oktatója

Gálik András

gyógypedagógus

Jordán Katalin

a belügyi rendészeti ismeretek oktatója

Péterné Kakó Anna

kollégiumi nevelő

Poré Marianna

szociális szakmai elmélet és gyakorlat
  Szepesiné Kormos Enikő
  angol nyelv szakos tanár

Szőrös Gábor

kollégiumi nevelő