Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium

MENÜ

Főoldal

Az intézmény bemutatása

Az iskola tanárai  

Az iskola tanulói 

Tanügyi dokumentumok

Aktuális

Képzési rendszerünk

Beiskolázás

Diákönkormányzat         

Kulturális élet 

Iskolánk adatai, elérhetőség

Szolnoki Tankerületi KözpontELÉRHETÕSÉG

 
E-NAPLÓ


Elektronikus ügyintézés


Euroexam VizsgaközpontADÓ 1% (SZJA) felajánlása
Kérjük, hogy ajánlja fel sze-
mélyi jövedelemadója 1%.át a

Hajnóczy József Gimnázium
és Szakközépiskola
Diákjaiért Alapítvány
számára.
Az alapítvány adószáma:
18824106-1-16
A Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium 2020/2021 tanév pedagógusaiVezetőség

Név

Megbízás, beosztás

Vass Zoltán

intézményvezető

magyar - történelem szakos tanár

 Beke Lászlóné  Bakos Erzsébet

  intézményvezető - helyettes

  történelem – angol nyelv szakos tanár

Jernei Andrásné Balogh Éva

intézményvezető - helyettes

fizika-kémia szakos tanár
Tanárok


Név

Megbízás, beosztás


Baczúr István

biológia szakos tanár

a 10. b osztályfőnöke


Bolnovszky Szidónia

földrajz – angol nyelv szakos tanár

a 12. a osztályfőnöke

Csík Beáta német nyelv szakos tanár

a 9. b osztályfőnöke

diákönkormányzatot segítő tanár

Csúzi Gáborné 

a Magyar nyelv és irodalom munkaközösség vezetője

magyar nyelv és irodalom – német nyelv szakos tanár


Feketéné Novák Zsuzsa

a Nevelési munkaközösség vezetője

a 13. a osztályfőnöke

történelem – szakos tanár, szakmai tantárgyak oktatója


Frigyesné Nádi Julianna

angol nyelv szakos tanár


Gáspár László

testnevelés szakos tanár


Gondon Terézia

a 12. d osztályfőnöke

magyar nyelv és irodalom szakos - drámapedagógia szakos tanár


Hliva Livia

a Természettudományi munkaközösség vezetője

biológia – kémia szakos tanár


Kesztyűs Mária

a Társadalomtudományi munkaközösség vezetője

magyar nyelv és irodalom – történelem szakos tanár


Kis Annamária

német nyelv  szakos tanár


  Kissné Fehér Edit  a 11. d osztályfőnöke

 történelem – ének-zene szakos tanár

Kovácsné Kardos Magdolna

ifjúságvédelmi felelős

pedagógia szakos tanár


Kürtös Zsuzsanna

a Matematika, fizika és informatika munkaközösség vezetője

matematika – fizika szakos tanár


Molnár Katalin

a 12.c osztályfőnöke

magyar nyelv és irodalom – angol nyelv szakos tanár


Mónus Zoltán

matematika – fizika – számítástechnika szakos tanár


 Mónusné Ábel Gizella   matematika – fizika szakos tanár

Nagy Endre

a 11. c osztályfőnöke

történelem szakos tanár, a honvdelmi alapismeretek oktatója

kollégiumi nevelő


Nagyné Lénárt Szilvia

kollégiumi csoportvezető


Nagyné Kávás Mónika

a Szakmai munkaközösség vezetője

matematika – informatika – pedagógia szakos tanár


Papp Orsolya

testnevelés szakos tanár


Rácz Tünde

a 10.a osztályfőnöke

angol nyelv –társadalomismeret és etika szakos tanár


Sápi Vilmos

a 11. b osztályfőnöke

történelem – földrajz szakos tanár, kollégiumi nevelő


Széles Tamás

a 10. d osztályfőnöke

magyar nyelv és irodalom – média szakos tanár


Szilva Erzsébet

a 9. a osztályfőnöke

magyar nyelv és irodalom – német nyelv szakos tanár


Szlankó Tibor

informatika szakos tanár


Szlankó Tiborné

a 9. d osztályfőnöke

matematika – fizika – számítástechnika szakos tanár


Tógyer Ferenc

a 10. c osztályfőnöke

testnevelés szakos tanár


Varga Erika

szociológus, társadalomismeret és etika szakos tanár
a vizuális kultúra oktatója


Vida Erika

a 11. a osztályfőnöke

angol nyelv szakos tanár


Viczián Livia

az Idegen nyelvi munkaközösség vezetője

német nyelv szakos tanár


 Zoboki-Cseuz Alexandra
  a 9. c osztályfőnöke

  angol nyelv-testnevelés szakos tanár
 Markovics-Főczén Rita
  könyvtáros

 Baksa István  szociális segítő
Óraadók

 


Gálik András

gyógypedagógus


Jordán Katalin

a belügyi rendészeti ismeretek oktatója


Péterné Kakó Anna

kollégiumi nevelő


Papp Mihály

logopédus

  Szepesiné Kormos Enikő
  angol nyelv szakos tanár

  Markó Mária
  kollégiumi nevelő

Szőrös Gábor

kollégiumi nevelő