Pedagógusaink

„A pedagógusi hit, mely inkább a természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők s hogy (az eddiginél többre) taníthatók.”

(Németh  László)

NévMegbízás, beosztás
Vass Zoltánigazgató, magyar – történelem szakos tanár
Jernei Andrásné Balogh Évaigazgatóhelyettes, fizika-kémia szakos tanár
Nagyné Kávási Mónikaigazgatóhelyettes, matematika – informatika – pedagógia szakos tanár, szakmai munkaközösség vezetői és tankönyvfelelősi feladatokat ellátó tanár
Baczúr Istvána 12. b osztályfőnöke, biológia-kémia szakos tanár
Beke Lászlóné Bakos Erzsébeta 9. c osztályfőnöke, történelem – angol nyelv szakos tanár
Bognár – Jernei Katalinmatematika-fizika szakos tanár
Bolnovszky Szidóniaa 10. d osztályfőnöke, földrajz – angol nyelv szakos tanár
Cseuz Alexandraa 11. c osztályfőnöke, angol nyelv-testnevelés szakos tanár, a Honvéd Kadét Program intézményi instruktora, kollégiumi nevelő
Csík Beátaa 11. b osztályfőnöke, német nyelv szakos tanár, iskolai diákönkormányzatot segítő tanár
Csuzi Gáborné Varga Erzsébeta magyar nyelv és irodalom munkaközösség vezetője, magyar nyelv és irodalom – német nyelv szakos tanár
Feketéné Novák Zsuzsannaa nevelési munkaközösség vezetője, történelem szakos tanár, szakmai tantárgyak oktatója
Forgóné Szabó Anikókollégiumi nevelő
Frigyesné Nádi Juliannaangol nyelv szakos tanár
Gáspár Lászlóa 10. c osztályfőnöke testnevelés szakos tanár, kollégiumi nevelő
Kis Annamárianémet nyelv szakos tanár
Kissné Fehér Edita társadalomtudományi munkaközösség vezetője, történelem – ének-zene szakos tanár
Kovácsné Kardos Magdolnaa 14. a osztályfőnöke, ifjúságvédelmi felelős, pedagógia szakos tanár, tankönyvfelelősi feladatokat ellátó tanár
Kürtös Zsuzsannaa 9. a osztályfőnöke, a matematika-fizika-informatika munkaközösség vezetője,
matematika – fizika szakos tanár
Molnár Katalina 10. a osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom – angol nyelv szakos tanár, kollégiumi nevelő
Mónus Zoltána 9. d osztályfőnöke, matematika – fizika – informatika szakos tanár
Mónusné Ábel Gizellamatematika – fizika – informatika szakos tanár
Papp Orsolyatestnevelés szakos tanár
Rácz Tünde Annaa 12. a osztályfőnöke, angol nyelv – társadalomismeret és etika szakos tanár
Sápi Vilmosa természettudományi (biológia, földrajz, kémia) – testnevelés és sport munkaközösség vezetője, földrajz – történelem szakos tanár, kollégiumi nevelő
Széles Tamása 12. d osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom – média szakos tanár
Szilva Erzsébeta 11. a osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom – német nyelv szakos tanár
Szlankó Tiborinformatika szakos tanár rendszergazda
Szlankó Tibornéa 11. d osztályfőnöke, matematika – fizika – informatika szakos tanár
Tógyer Ferenca 12. c osztályfőnöke, testnevelés szakos tanár, kollégiumi nevelő
Varga Erikaa 13. a osztályfőnöke, vizuális kultúra, társadalomismeret és etika szakos tanár, szociológus
Vida Erikaangol nyelv szakos tanár
Viczián Líviaaz idegen nyelvi munkaközösség vezetője, német nyelv szakos tanár
Markovics-Főczén Ritakönyvtáros
Baksa Istvánszociális segítő
Óraadók 
Budai Józsefgyógypedagógus
Cseszlai Esztergyógypedagógus
Dobrókáné Kun Irénmagyar szakos tanár
Gálik Andrásgyógypedagógus
Gálik Andrásnépedagógia szakos tanár
Jordán Katalina belügyi rendészeti ismeretek oktatója
Kesztyűs Máriamagyar-történelem szakos tanár
Kiss Gyöngyigyógypedagógus
Papp Mihálygyógypedagógus
Szabó Mihálygyógypedagógus