Képzési rendszerünk

Gimnázium
Nyelvi emelt szintű gimnáziumi osztály
tagozatkód: 0001
Az idegen nyelvi emelt szintű osztályokban (0001 kód) német vagy angol nyelvet választhatnak a diákok, melyet négy éven át heti 5 órában tanulnak. Ezeket a nyelveket választásuk szerint a 11. és 12. évfolyamon heti 6 órában tanulhatják. Nyelvvizsgát, előrehozott vagy tanulmányaik befejeztével emelt szintű érettségi vizsgát is tehetnek. Iskolánk Euroexam vizsgapartner.
Informatikai gimnáziumi osztály
tagozatkód: 0002
Az informatikai gimnáziumban 9. és 10. évfolyamon heti 4 órában, később heti 2 órában, emelt szinten 4 órában sajátítják el az informatikát. Diákjainkat felkészítjük közép és emelt szintű érettségi vizsgára, valamint az ECDL vizsga moduljaira.
Természettudomány-sport emelt szintű képzés
tagozatkód: 0003
A természettudomány-sport emelt szintű képzést (0003 kód) azzal a céllal indítjuk, hogy megalapozzuk az egészségügyi, műszaki, tanári, mérnöki pályák iránt érdeklődő tanulók sikeres továbbtanulását, illetve hogy az egyesületben sportoló diákok versenyzését – klubjukkal együttműködve – támogathassuk. Erre kidolgozott helyi tantervünk szerint természettudományos tantárgyakból, kiemelten biológiából tanulnak magasabb óraszámban a diákok; sportszakmai tantárgyakkal ismerkedhetnek meg, felkészülve emelt szintű érettségire testnevelésből is. Tanulóinkat nyelvvizsgára is felkészítjük.
Közszolgálati pályára előkészítő osztály
tagozatkód: 0004
A közszolgálati pályára előkészítő osztályba (04 kód) azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a rendőri illetve a katonai pálya iránt érdeklődnek. A 9. és 10. évfolyamon alapozó oktatás (fizikális felkészítés) folyik. A 11. évfolyamtól választhatnak a tanulók a belügyi rendészeti ismeretek és a katonai alapismeretek közül. Érettségi után lehetőség nyílik felsőfokú tanulmányok folytatására a Közszolgálati Egyetemen, középfokon pedig rendészeti szakközépiskolában vagy katonai tiszthelyettes képzésben. Diákjainkat törekszünk felkészíteni nyelvvizsgára is


Humán gimnáziumi osztály
tagozatkód: 0005

A humán gimnáziumi (0005 kód) osztályba kerülők a közismereti tantárgyakat gimnáziumi tanterv szerint tanulják. Ezzel párhuzamosan 9-10. évfolyamon művészeteket, kommunikációt és drámajátékot tanulhatnak a diákok. 11-12. évfolyamon fakultáció keretében magasabb óraszámban választhatják a pszichológiát, pedagógiát, társadalomismeretet vagy a médiát, amelyek többségéből érettségi vizsgát is tehetnek. Érettségi után lehetőség nyílik felsőfokú tanulmányok folytatására pedagógus, óvodapedagógus, szociálpedagógus, gyógypedagógus, pszichológus, egészségügyi valamint kommunikáció és média szakokon. Tanítványaink a felsőfokú tanulmányok feltételéül szolgáló nyelvvizsga bizonyítványt szerezhetnek.

Minden képzési területen két idegen nyelvet oktatunk.

Kollégiumi elhelyezést minden iskolatípusban biztosítunk, leányoknak, fiúknak egyaránt.

Eredményes tanulmányi, művészeti, sport tehetséggondozás – versenyeztetés
és emelt szintű érettségire felkészítés.


A diákönkormányzat és a szakmai munkaközösségek hangulatos rendezvényei iskolánk komoly értékét képviselik.


A nyelvtanulás és közösségfejlesztés színvonalas színterei a célnyelvi országokba (Anglia, Skócia, Németország) szervezett kirándulásaink.