Gimnázium

Általános tájékoztató az iskolánkban folytatott gimnáziumi képzésekről

4 évfolyamos gimnáziumi képzés – emelt óraszámú oktatás angol vagy német nyelvből 

Az emelt óraszámú idegen nyelvi osztályokban (0001 kód) az első (haladó) idegen nyelvet 9-10. osztályban heti 5 órában tanulják, 11-12. osztályban 6 órában tanulhatják a diákok. Nyelvvizsgát, előrehozott vagy tanulmányaik befejeztével emelt szintű érettségi vizsgát is tehetnek. Iskolánk Euroexam vizsgapartner. 


4 évfolyamos gimnáziumi képzés – emelt óraszámú oktatás digitális kultúrából

Az informatikai gimnáziumban (0002 kód) a digitális kultúra tantárgyat tanulják magasabb óraszámban a tanulók. Diákjainkat felkészítjük közép és emelt szintű érettségi vizsgára, valamint az ECDL vizsga moduljaira.


4 évfolyamos gimnáziumi képzés – természettudomány-sport emelt óraszám

A természettudomány-sport emelt szintű képzés (0003 kód) keretében megalapozzuk az egészségügyi, műszaki, tanári, mérnöki pályák iránt érdeklődő tanulók sikeres továbbtanulását, illetve – a sportegyesületükkel együttműködve – támogatjuk a sportoló diákok versenyzését. Természettudományos tantárgyakat tanulhatnak magasabb óraszámban a diákok; sportszakmai tantárgyakkal ismerkedhetnek meg, felkészülve emelt szintű érettségire testnevelésből is. 


4 évfolyamos gimnáziumi képzés – közszolgálati (rendészeti illetve katonai) pályára előkészítő 

A közszolgálati pályára előkészítő osztályba (0004 kód) azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a rendőri, illetve a katonai pálya iránt érdeklődnek. A rendészeti orientáció speciális tantárgya a belügyi rendészeti ismeretek. A honvéd kadét közismereti képzés keretében a honvédelmi alapismeretek tantárgyat oktatjuk. A tanulók a honvédelmi minisztérium jelentős ösztöndíj pályázatait nyerhetik el. Érettségi után lehetőség nyílik felsőfokú tanulmányok folytatására a Közszolgálati Egyetemen, középfokon pedig rendészeti szakgimnáziumban vagy katonai altiszti, tiszthelyettes képzésben.


4 évfolyamos gimnáziumi képzés – humán tagozat 

A humán gimnáziumi (0005 kód) osztályt választók a humán tantárgyakat tanulják magasabb óraszámban. Az e képzésben tanulók a jelenismeret – ezen belül párbeszédkultúra, magyarság és közélet, önismeret, közösség-, családismeret -, valamint mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma és színház tárgyakkal gazdagíthatják ismereteiket, tudásukat, amelyek többségéből érettségi vizsgát tehetnek. Érettségi után lehetőség nyílik felsőfokú tanulmányok folytatására pedagógus, óvodapedagógus, szociálpedagógus, gyógypedagógus, egészségügyi, valamint kommunikáció és média szakokon. 13-14. évfolyamon itt, iskolánkban is továbbtanulhatnak pedagógiai asszisztens szakképzés keretében. 


Kollégiumi ellátást minden tanulónak biztosítunk.

A kollégiumunk Martfűn a Damjanich Középiskola kollégiumában működik (Martfű, Gesztenye sor 15. autóbusszal 10 perc, a bérletet biztosítjuk).