Gimnázium

Általános tájékoztató az iskolánkban folytatott gimnáziumi képzésekről

4 évfolyamos gimnáziumi képzés – emelt óraszámú oktatás angol vagy német nyelvből 

Az idegen nyelvi emelt óraszámú osztályokban (0001 kód) az első (haladó) idegen nyelvet magasabb óraszámban tanulhatják a diákok. Nyelvvizsgát, előrehozott vagy tanulmányaik befejeztével emelt szintű érettségi vizsgát is tehetnek. Iskolánk Euroexam vizsgapartner. 


4 évfolyamos gimnáziumi képzés – emelt óraszámú oktatás digitális kultúrából

Az informatikai gimnáziumban (0002 kód) a digitális kultúra tantárgyat tanulják magasabb óraszámban a tanulók. Diákjainkat felkészítjük közép és emelt szintű érettségi vizsgára, valamint az ECDL vizsga moduljaira.


4 évfolyamos gimnáziumi képzés – emelt óraszámú oktatás természettudományos tantárgyakból

A természettudomány emelt óraszámú képzés (0003 kód) keretében megalapozzuk az egészségügyi, műszaki, tanári, mérnöki pályák iránt érdeklődő tanulók sikeres továbbtanulását, Természettudományos tantárgyakat (biológia, fizika, földrajz, kémia) tanulhatnak magasabb óraszámban diákjaink, melyeket 11. és 12. évfolyamon fakultációként vihetnek tovább.


4 évfolyamos gimnáziumi képzés – közszolgálati (rendészeti illetve katonai) pályára előkészítő 

A közszolgálati pályára előkészítő osztályba (0004 kód) azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a rendőri, illetve a katonai pálya iránt érdeklődnek. Kiemelt a fizikális felkészítés a testnevelés tantárgy keretein belül. A rendészeti orientáció speciális tantárgya a belügyi rendészeti ismeretek. A honvéd kadét közismereti képzés keretében a honvédelmi alapismeretek tantárgyat oktatjuk. A tanulók a honvédelmi minisztériumtól jelentős ösztöndíjat kaphatnak tanulmányi eredményük alpján. Érettségi után lehetőség nyílik felsőfokú tanulmányok folytatására a Közszolgálati Egyetemen, középfokon pedig rendészeti szakgimnáziumban vagy katonai altiszti, tiszthelyettes képzésben.


4 évfolyamos gimnáziumi képzés – humán tagozat 

A humán gimnáziumi (0005 kód) osztályt választók a humán tantárgyakat – magyar, történelem – tanulják magasabb óraszámban. Az e képzésben tanulók a jelenismeret – párbeszédkultúra, magyarság és közélet, önismeret, közösség-, családismeret -, tantárggyal gazdagíthatják ismereteiket, tudásukat. Érettségi után lehetőség nyílik felsőfokú tanulmányok folytatására pedagógus, óvodapedagógus, szociálpedagógus,  gyógype-dagógus, egészségügyi, valamint  kommuniká-ció és média szakokon. 13-14. évfolyamon itt, iskolánkban is továbbtanulhatnak pedagógiai asszisztens szakképzés keretében.


Kollégiumi ellátást minden tanulónak biztosítunk.

A kollégiumunk Martfűn a Damjanich Középiskola kollégiumában működik (Martfű, Gesztenye sor 15. autóbusszal 10 perc, a bérletet biztosítjuk).